Examengeld

Het examengeld bedraagt €61 per examen.

U ontvangt geen factuur voor het examengeld.

U kunt, nadat u zich eerst hebt aangemeld via het aanmeldformulier op deze website, het verschuldigde bedrag overmaken op:

 

rekeningnummer (IBAN):  NL12 ABNA 0532 9474 44

t.n.v. Stichting Radio Examens

de Heerd 38,

3871 RV Hoevelaken.

onder vermelding van “(F of N), examendatum, naam kandidaat)”

Betaalt u vanuit het buitenland of via een buitenlandse rekening?
De BIC van onze rekening bij ABNAMRO is ABNANL2A.

N.B.: Uw betaling moet uiterlijk 3 weken voor de examendatum zijn ontvangen,
anders ontvangt u geen uitnodiging! De uitnodiging geldt tevens als betalingsbewijs.