Informatie

In deze afdeling vindt u de Privacyverklaring van de Stichting Radio Examens en documenten die voor de studie voor de examens belangrijk zijn.
De Exameneisen F en N maken deel uit van de Examenregeling frequentiegebruik 2008.

De Gebruikersbepalingen zijn afgeleid uit de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015, maar ze zijn niet meer helemaal up-to-date (de 60 m band staat er nog niet in vermeld).
Agentschap Telecom heeft de Gebruikersbepalingen amateur frequentiegebruik inmiddels verwijderd van haar website en verwijst voor de regels die nu gelden voor de radiozendamateur naar de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015.
De Gebruikersbepalingen zijn echter nog belangrijk voor de examens en daarom vindt u ze hier in de laatst geldende versie.

 

– Exameneisen

– Examenregeling 2008

Gebruikersbepalingen-amateurfrequentiegebruik versie dec 2016

Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015

Uitleg over toewijzen radio-identificaties (roepletters) radiozendamateurs

– Studiehulp

Examenvoorbeelden

– Privacyverklaring Stichting Radio Examens

Wij pretenderen met deze informatie geen volledigheid. De Stichting Radio Examens geeft geen cursusboeken uit. U zult u de vereiste examenstof zelf door studie of cursussen eigen moeten maken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de VERON, de VRZA , de DLZA en bij de website van het Agentschap Telecom.